STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Få ut full potential av ditt koncernrapporteringssystem!

De flesta företag utnyttjar inte sina koncernrapporteringssystem fullt ut. Och många företag använder inte sitt system så som man hade tänkt sig från början. I denna presentation pratar Bertil Sahlberg om hur bra koncernrapporteringssystem egentligen är – eller åtminstone hur bra de kan vara.

Varför blir det så?

Under presentationen får du ta del av ett antal tips och tricks från genomförda implementeringar och förändringsprojekt om hur man som koncern kan utveckla användandet av sin befintliga lösning. Du kommer att ha behållning av presentationen oavsett vilket system ditt företag använder. För att exemplifiera kommer dock erfarenheter från systemet Unit4 Financial Performance Management (f.d. Ocra) att användas.

Några områden som berörs är:

– Organisation och kompetens. Vem bestämmer över vilka systemval som görs och vem informerar om de möjligheter koncernrapporteringssystemet ger?
– Från initialt projekt till ”utveckling i förvaltningsläge”. Olika projektfaser eller ett LEAN-liknande arbetssätt för att hela tiden bli lite bättre…
– Några konkreta exempel på hur man kan ta om hand om mer information, effektivisera processteg och utveckla beslutsstödet med hjälp av koncernrapporteringssystemet.

Föreläsare: Bertil Sahlberg är VD för DBI Provider. Han har arbetat med koncernrapportering och Performance Management i stora och medelstora koncerner sedan mitten på 90-talet. Han har tidigare varit verksam på bl.a. Hyperion och Capgemini. Han har även varit CFO på PwC. DBI Provider är partner med Unit4 och har jobbat med över 200 av de koncerner som använder Unit4 FPM som koncernrapporteringssystem.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.