STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

ERFARENHETER OCH ERFARENHETSUTBYTE AV ATT JOBBA MED REDOVISNINGEN AV FÖRVÄRV

I denna presentation får du lyssna till Andreas Säfstrand, CFO på Stockwik Förvaltning, som genomfört ett flertal förvärv de senaste åren. Vi kommer djupdyka i erfarenheterna från det senaste förvärvet som krävde framtagande av prospekt med proformaredovisning (se länk nedan till prospektet). Andreas delar med sig av sina personliga erfarenheter om hur teamet av interna och externa resurser behöver vara sammansatt för att skapa en effektiv och repeterbar process. 

Vidare visar Mattias Elfgren, VD på Tiego, hur koncernrapporteringssystemet laddas med transaktionsinformation flera år tillbaka i tiden och tillsammans med kompletterande information ger automatiska indirekta kassaflödesanalyser. Erfarenheter av att alltid jobba på transaktionsnivå med konsolidering av månadsbelopp jämfört med datainhämtning på saldonivå och konsolidering av ackumulerade saldon diskuteras också. 

Frikopplat från koncernrapporteringssystemet använder Stockwik en vidareutveckling av residualkassaflödesmetoden som den beskrivs i RedU7 för beräkning av värdet på kundkontrakt (se länkar nedan). Andreas och Mattias diskuterar erfarenheter från Stockwik och även erfarenheter från andra kunder vad gäller arbetet med beräkning av övervärden vid förvärv. 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.