STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Ekonomens nya roll i en digitaliserad värld

Arbetar du på en ekonomifunktion som präglas av helt digitaliserade processer, eller sitter du som de flesta av oss andra i en miljö där manuella moment fortfarande är inbyggda i både verktyg och väggar? Detta trots att många av våra arbetsmoment är regelstyrda och därmed väl lämpade för automatisering/digitalisering.

Med digital transformation menas i första hand inte teknisk utveckling av nya verktyg utan en transformation av vårt förhållningssätt till en snabbt förändrad (och digital) värld. Detta ställer krav på oss ekonomer att vi, förutom bra förståelse för ny teknik, också måste fokusera mer på omställning och på vidareutveckling av våra people skills. I denna presentation får du ta del av hur detta kan ske baserat på samlad erfarenhet och iakttagelser om vad olika företag gör just nu.

Föreläsare:
Lars Rudbäck är Head of Advisory på Meritmind. Lars har lång och gedigen bakgrund inom ekonomi och finans där han bl.a. varit verksam som Group Controller/Group Chief Accountant på Securitas och partner på Capacent innan han kom till Meritmind.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.