STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sifferkunnande och nyfikenhet ett måste för CFO

Vad utmärker en bra CFO och hur kommer rollen att förändras? Det var huvudtemat för UNIT4´s sommar-AW igår på IVA. Den inbjudna panelen bestod av Christian Luiga, CFO TeliaSonera, Eva Landén, VD Corem Property Group och Alar Lange, affärsområdeschef för Financial Performance Management på Unit4.

Panelen var enig om att en bra CFO alltid kommer att behöva ha gedigna kunskaper i ekonomi och siffror. Och att utmaningen består i att balansera Business Partnering och Finansiell styrning. – Siffror och nyfikenhet måste sitta i ryggraden på en CFO, ansåg Eva. Christian tryckte upprepade gånger på CFO´s förmåga att kunna ge och sprida trygghet bland medarbetarna. Han nämnde även CFO´s viktiga roll som ansvarig för företagets effektivitet. Alar fyllde på med CFO´s uppgift att verka som organisationens sanningssägare.

Diskussionen kom oundvikligen in på digitalisering och vilka krav och möjligheter den ställer på CFO och organisationen i stort. Panelen tog upp två olika aspekter där den ena var förmågan att dra nytta av de effektivitetsvinster som kan göras när en stor del av transaktionsflödet automatiseras. Den andra, och kanske mer intrikata aspekten som togs upp, var att förstå vilka förändringar i beteende digitalisering kan ge upphov till både bland företagets kunder och inom den egna organisationen. Här blir digitalisering strategiskt på riktigt och möjligen det som definierar framtidens vinnare.

Kommer då CFO-rollen fortfarande finnas kvar i framtiden mot bakgrund av de stora teknologidrivna förändringar vi bara har sett början av? Panelen var enig i att CFO-rollen kommer att överleva. Företaget kommer alltid behöva trygghet, effektivitet och kostnadskontroll. Och någon som kan siffror. Dessutom tillkommer hela tiden compliancerelaterade frågeställningar som i många fall kan vara av strategisk betydelse för företaget.

Christian Luiga, TeliaSonera.

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.