Webinars

Beyond Budgeting i praktiken

Denna föreläsning handlar om tankesättet kring Beyond Budgeting och vad det innebär i praktiken. Du får ta del av konkreta exempel på utformning av processer för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och

Läs mer »

Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön

Ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering ställer allt högre krav på företag och organisationer att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. I denna nya verklighet blir framförhållning och beredskap att agera allt viktigare. Genom ökad förståelse för verksamhetens

Läs mer »

Managementrapportering 2.0

I de flesta organisationer finns det en bra och tydlig process och systemstöd för att konsolidera och rapportera finansiell information. När sedan resultatet ska tas fram, ofta i form av en managementrapport, frikopplar man sig

Läs mer »