STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Systemstöd

Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön

Ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering ställer allt högre krav på företag och organisationer att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. I denna nya verklighet blir framförhållning och beredskap att agera allt viktigare. Genom ökad förståelse för verksamhetens

Läs mer »

Managementrapportering 2.0

I de flesta organisationer finns det en bra och tydlig process och systemstöd för att konsolidera och rapportera finansiell information. När sedan resultatet ska tas fram, ofta i form av en managementrapport, frikopplar man sig

Läs mer »
Madeleine Löfblad

Prognos och planering i molnet

    Idag utför många organisationer sitt planerings- och prognosarbete i Excel. Detta leder till välkända utmaningar i form av att kunna förbättra ledtiden i processen, problem med datakvalitet, låg flexibilitet samt att för mycket

Läs mer »

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.