STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Finansiell rapportering

VIDEO: Intervju med Hans Biörck, Skanska

Hans Biörck om segmentsrapportering och varför redovisningsfrågorna är viktiga för Skanska. Efter att ha varit verksam som CFO i fyra bolag, haft tio VDar och tagit fram etthundra kvartalsrapporter avgick Hans Biörck från sin post

Läs mer »

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.