STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Butik

BUTIK

Här kan du köpa presentationer från våra konferenser IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0. Hållbarhetsrapportering, systemstöd för styrning och analys, RPA, processer för koncernrapporteringsfunktionen, nyheter inom IFRS-standarden, change management, planering och budgetering etc. Oavsett vad du behöver information om som Controller och Koncernredovisare hittar du det här. 

volvo
Vilka är de avgörande frågeställningarna inom finansiell rapportering på kort och lång sikt?
Ann-Charlotte Simonson målar här upp frågeställningarna som hon, Volvo och NRG (Näringslivets redovisningsgrupp) ser som ... Läs mer

750 kr

ifrs 2022 malmqvist
Hjälper eller stjälper IFRS analytikerns arbete?
När IFRS 16 om leasing infördes blev det uppror bland aktieanalytikerna. ”Helt värdelöst”, var mångas ... Läs mer

750 kr

ifrs 2022 epiroc
Integrering och samarbete kring hållbarhetsrapportering på Epiroc
I denna presentation får du höra om hur Epiroc arbetar med hållbarhetsrapportering och vilka fokusområden ... Läs mer

750 kr

ifrs 2022 getinge
Så arbetar Getinge med koncernrapportering
Programmet för IFRS Symposium innehåller alltid ett inslag där ett välkänt och intressant bolag berättar ... Läs mer

750 kr

ifrs 2022 ey deloitte
Aktuella frågor inom IFRS och finansiell rapportering
I detta föredrag går Fredrik Walmeus och Pernilla Lundqvist igenom det du behöver ha koll ... Läs mer

750 kr

Video Volvo Group
Vikten av samarbete när man ska hitta sina gröna kronor bland 400 miljarder
Efter tjugo trevande år av total frånkoppling från finansiell rapportering hoppar hållbara intäkter och kostnader ... Läs mer

750 kr

essity
Så arbetar Essity praktiskt med att förbättra koncernrapporteringsfunktionen
Vad gör kollegorna på andra bolags koncernrapporteringsfunktioner praktiskt för att utveckla olika delar av sitt ... Läs mer

750 kr

sterley-tele2
Nya styrmodeller - nya systemstöd för styrning och analys
Många företag uppger att man är i färd med att utforma nya styrmodeller. Man uppger ... Läs mer

750 kr

Video Sandvik
Så arbetar Sandvik med automatisering av ekonomi - och finansfunktion
RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt ... Läs mer

750 kr

Video SEB
Så gör SEB verksamheten datadriven
Det talas mycket om vikten att använda data, visualisering och analys i controllerarbetet. Många menar ... Läs mer

750 kr

Video Assa Abloy
Så arbetar Assa Abloy praktiskt med att förbättra koncernrapporteringsfunktionen
Vad gör kollegorna på andra bolags koncernrapporteringsfunktioner praktiskt för att utveckla olika delar av sitt ... Läs mer

750 kr

Video EY
Redovisning av molntjänster
Det blir allt vanligare med molntjänster vilket innebär en rad redovisningsutmaningar. I denna presentation får ... Läs mer

750 kr

Video Deloitte
Hur påverkar hållbarhets- och klimatrelaterade risker företagens finansiella rapportering?
Under den senaste tiden har hållbarhets- och klimatrelaterade risker fått allt större uppmärksamhet. Både investerare ... Läs mer

750 kr

Video Atlas Copco
Vägen till zero reporting på Atlas Copco: En digital transformering av ekonomifunktionen
Att skapa nya effektiva processer för att frigöra tid för verksamhetens kärnområden står högt på ... Läs mer

750 kr

Video Skandia
Business agility kräver rätt mindset
Två månader innan Corona stängde ner världen, beslutade ledningen i Svenska Spel att genomföra ett ... Läs mer

750 kr

Video Volvo
Så arbetar Volvo med automatisering av ekonomi- och finansfunktion
RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt ... Läs mer

750 kr

Video Mekonomen Group
Finansiell transformation: Så omdefinierar Mekonomen Group controllerrollen
Mekonomen Group bedriver ett ambitiöst och målmedvetet transformationsprojekt med verksamheten i fokus och med företagets ... Läs mer

750 kr

Video NCC
Controllerns roll i förändringsarbete
Oavsett om det gäller att implementera en strategi, ett nytt sätt att styra eller ett ... Läs mer

750 kr

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.