STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Blueprint: Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 

01.BlueprintFrån och med nu börjar vi publicera en serie Blueprints där tanken är att samla grundläggande idéer och teorier för hur framgångsrika organisationer skapas. Kommande publikationer kommer bl.a. att handla om: Ledningsgruppsarbete, Strategiska idéer, Change Management, Business Intelligence, Koncernstyrning samt Framgångsfaktorer i komplexa projekt.

I detta Blueprint beskriver vi två olika perspektiv på styrning av en organisation; ekonomistyrningen och verksamhetsstyrningen. Ekonomistyrningen i detta fall beskrivs som att hålla ett finansiellt fokus och verksamhetsstyrningen ett bredare perspektiv. Synen på detta har som vi tidigare diskuterat här påverkat utvecklingen av controllerns roll. Blueprinten avslutas för lite förslag på fortsatt läsning.

 

[box type=”info”]Vänligen klicka här för att läsa vår Blueprint om Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Blueprint – Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning[/box]

[box type=”tick”]Konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 går den 11 mars på Bonnierhuset i Stockholm.

Den 11 mars arrangerar vi Sveriges största möte om ekonomi- och verksamhetsstyrning. På agendan finns bl.a. talare från Atlas Copco, SEB och Tele2.

Vänligen klicka här för att se programmet.[/box]

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.