STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Agil budget och planering i tider av stor osäkerhet

Hur har svenska företag reagerat på dagens situation präglad av stor osäkerhet och oro? En intressant sak är vi ser är att 30 gånger  så många versioner av planeringsmodeller används i år jämfört med förra året.  Vi ser nya sätt att arbeta och budgetera. Vi ser även att allt flera företag väljer att byter till cloud-baserade lösningar. 

I denna presentation får du tips om hur du kan budgetera agilt och hur framtidens budgetering kan komma att se ut: vad man bör fokusera på och hur man kan gå till väga. Allt exemplifierat med hur andra företag har valt att göra. 

EN PRESENTATION FRÅN VERKSAMHETSSTYRNING 2.0

Denna presentation ingick i 2021 års upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.