STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Beslutsfattande och resursallokering

”Det är hög tid att anpassa hur vi styr och leder våra verksamheter till dagens verklighet. Låt oss lämna tidsödande budgetarbete och avvikelshantering till historieböckerna och istället styra framåt – bortom den sista december”.

Det menar Rikard Olsson och Knut Fahlén som dagligen möter chefer och controllers med stor frustration över tungrodda och tidsödande budget- och prognosprocesser. Samtidigt finns allt för lite tid för att diskutera de viktiga frågorna om framtiden, vad som händer på marknaden och hur organisationen bör agera för att bibehålla och stärka konkurrenskraften. I denna webbföreläsning lyfter de fram utmaningar och lösningar kring beslutsfattande och resursallokering med följande frågeställningar.

– Hur säkerställer du att företagets samlade resurser används där de gör bäst nytta?
– Hur undviker du förhandlingsspel, inlåsningseffekter och tungrodda budgetprocesser?
– Hur skapar du allokeringsprocesser som möjliggör för rätt person, att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.